kursy online. Certyfikowane kursy. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego.

Kursy

Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Certyfikowane kursy online Akademio.online Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Instruktor
Opinie

Original price was: 999.00 zł.Current price is: 699.00 zł.

Promocja!

1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – uprawnienia ( uzupełniający)

Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Jako absolwent otrzymujesz dokumentację, która jest potwierdzeniem ukończenia przez Ciebie szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.)

Funkcjonujemy jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego objęta systemem oświaty – w związku z tym, otrzymujesz legalną dokumentacje. 

Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest realizowane na podstawie wydanej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 29/2023

Uwaga! Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń sprawdź tutaj!

Dokumentacja, którą otrzymasz w cenie szkolenia:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.)
 • certyfikat ukończenia szkolenia na papierze ozdobnym

Pełna dokumentacja wraz z wysyłką kurierską w cenie kursu! Brak ukrytych kosztów. Możliwość zakupu kursu na raty!

Szkolenie uzupełniające opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kurs online

2. Struktura uzupełniającego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym:

Szkolenie odbywa się w wygodnej i nowoczesnej formie e-learningowej, więc możesz go ukończyć bez wychodzenia z domu! Po opłaceniu kursu poprzez szybkie płatności automatycznie zapisujesz się na kurs. Po tym jak klikniesz “Rozpocznij ten kurs” otrzymujesz natychmiastowy dostęp do materiałów szkoleniowych. Szkolenie trwa 80 godzin, w formie wykładów online. 

Program zgodny z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i podaniem ilości godzin.

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym uzupełniający online skierowane jest do osób:

 • pełnoletnich;
 • chcących podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun;
 • posiadających co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiadających co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, lecz nie pracujących z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Osoba, które chce zostać opiekunem w żłobku lub w klubie dziecięcym zgodnie z polskim prawem musi spełniać wymagania:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Jeśli spełniasz wymagania, skorzystaj z promocji i   zapisz się już dziś! Kurs można dodać do koszyka i po opłaceniu natychmiast rozpocząć naukę. Pomagamy na każdym etapie kursu. W razie dodatkowych pytani zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Ukończenie uzupełniającego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w renomowanej placówce kształcenia ustawicznego Akademio, daje gwarancję satysfakcji. 

Jakie cenne informacje znajdziesz w kursie uzupełniającym na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym?

Kurs został przygotowany zgodnie  z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.(z późn. zm.)

W kursie znajdziesz cenne informacje, takie jak psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki, rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i wiele innych, zagadnień przydatnych w pracy z dziećmi. Kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym otwiera drzwi do kariery i rozwoju w tym zawodzie. 

W programie kursu znajdziesz również informacje o odpowiedzialności prawnej dla opiekuna w żłobku i przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Okres dzieciństwa jest kluczowy i wpływa na całe późniejsze życie. Dlatego zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest nie zwykle ważnym i pożądanym zawodem. Zapotrzebowanie na opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym stale rośnie. Praca ta jest niezwykle odpowiedzialna, dlatego tak bardzo ważne jest szkolenie.  Nie tylko rodzic, ale także opiekun odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka oraz w jego rozwoju.  

Dzieci do lat 3 są bardzo ciekawe świata i uczą się poprzez zabawę. Kształtują się ich cechy oraz charakter. Poprzez zabawę poznają świat, a opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym jest również odpowiedzialny za jego rozwój. Dlatego odpowiednia wiedza jest niezwykle ważna, szkolenia i kursy są więc obowiązkowe.

Funkcje kursu

Wykłady 8
Egzaminy 1
Czas trwania 80h
Stopień Wszystkie poziomy
Język Polski
Studenci 15
E-certyfikat Tak
Zaliczenie online Tak

Wykłady 1.1 a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
Wykłady 1.2 b) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
Wykłady 1.3 c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wykłady 1.4 d) innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,
Wykłady 1.5 e) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

Wykłady 2.1 a) odpowiedzialność prawna opiekuna
Wykłady 2.2 b)umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

Akademio

Certyfikowane kursy online Akademio.online Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – uprawnienia ( uzupełniający)

Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Jako absolwent otrzymujesz dokumentację, która jest potwierdzeniem ukończenia przez Ciebie szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.)

Funkcjonujemy jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego objęta systemem oświaty – w związku z tym, otrzymujesz legalną dokumentacje. 

Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest realizowane na podstawie wydanej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 29/2023

Uwaga! Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń sprawdź tutaj!

Dokumentacja, którą otrzymasz w cenie szkolenia:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.)
 • certyfikat ukończenia szkolenia na papierze ozdobnym

Pełna dokumentacja wraz z wysyłką kurierską w cenie kursu! Brak ukrytych kosztów. Możliwość zakupu kursu na raty!

Szkolenie uzupełniające opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kurs online

2. Struktura uzupełniającego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym:

Szkolenie odbywa się w wygodnej i nowoczesnej formie e-learningowej, więc możesz go ukończyć bez wychodzenia z domu! Po opłaceniu kursu poprzez szybkie płatności automatycznie zapisujesz się na kurs. Po tym jak klikniesz “Rozpocznij ten kurs” otrzymujesz natychmiastowy dostęp do materiałów szkoleniowych. Szkolenie trwa 80 godzin, w formie wykładów online. 

Program zgodny z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i podaniem ilości godzin.

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym uzupełniający online skierowane jest do osób:

 • pełnoletnich;
 • chcących podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun;
 • posiadających co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiadających co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, lecz nie pracujących z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Osoba, które chce zostać opiekunem w żłobku lub w klubie dziecięcym zgodnie z polskim prawem musi spełniać wymagania:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Jeśli spełniasz wymagania, skorzystaj z promocji i   zapisz się już dziś! Kurs można dodać do koszyka i po opłaceniu natychmiast rozpocząć naukę. Pomagamy na każdym etapie kursu. W razie dodatkowych pytani zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Ukończenie uzupełniającego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w renomowanej placówce kształcenia ustawicznego Akademio, daje gwarancję satysfakcji. 

Jakie cenne informacje znajdziesz w kursie uzupełniającym na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym?

Kurs został przygotowany zgodnie  z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.(z późn. zm.)

W kursie znajdziesz cenne informacje, takie jak psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki, rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i wiele innych, zagadnień przydatnych w pracy z dziećmi. Kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym otwiera drzwi do kariery i rozwoju w tym zawodzie. 

W programie kursu znajdziesz również informacje o odpowiedzialności prawnej dla opiekuna w żłobku i przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Okres dzieciństwa jest kluczowy i wpływa na całe późniejsze życie. Dlatego zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest nie zwykle ważnym i pożądanym zawodem. Zapotrzebowanie na opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym stale rośnie. Praca ta jest niezwykle odpowiedzialna, dlatego tak bardzo ważne jest szkolenie.  Nie tylko rodzic, ale także opiekun odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka oraz w jego rozwoju.  

Dzieci do lat 3 są bardzo ciekawe świata i uczą się poprzez zabawę. Kształtują się ich cechy oraz charakter. Poprzez zabawę poznają świat, a opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym jest również odpowiedzialny za jego rozwój. Dlatego odpowiednia wiedza jest niezwykle ważna, szkolenia i kursy są więc obowiązkowe.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij:

Może spodoba się również…

 • Certyfikowane kursy online Akademio.online Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

  Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

  Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym online najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 1699 zł 1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – uprawnienia Jako absolwent otrzymujesz dokumentację, która jest potwierdzeniem ukończenia przez Ciebie szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 […]

  111
  15
  Original price was: 1,699.00 zł.Current price is: 1,199.00 zł.