kursy online. Certyfikowane kursy. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego.

Kursy

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Certyfikowane kursy online Akademio.online Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Instruktor
Opinie
4.93 (15 opinii )

Original price was: 1,699.00 zł.Current price is: 1,199.00 zł.

Promocja!

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym online

najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 1699 zł

1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – uprawnienia

Jako absolwent otrzymujesz dokumentację, która jest potwierdzeniem ukończenia przez Ciebie szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.) 

Funkcjonujemy jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego objęta systemem oświaty – w związku z tym, otrzymujesz legalne uprawnienia. Kurs na opiekunkę w żłobku jest realizowany na podstawie wydanej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 23/2023

Uwaga! Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń – sprawdź tutaj

Dokumentacja, którą otrzymasz w cenie:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.)
 • certyfikat ukończenia szkolenia na papierze ozdobnym

Pełna dokumentacja wraz z wysyłką kurierską w cenie kursu! Brak ukrytych kosztów Możliwość zakupu kursu na raty!

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kurs online

2. Struktura kursu

Szkolenie odbywa się w wygodnej i nowoczesnej formie e-learningowej, więc możesz go ukończyć bez wychodzenia z domu! Po opłaceniu kursu poprzez szybkie płatności automatycznie zapisujesz się na kurs.

Po tym jak klikniesz “Rozpocznij ten kurs” otrzymujesz natychmiastowy dostęp do materiałów szkoleniowych. Podstawą do zaliczenia kursu jest egzamin końcowy, który składa się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru (zaliczenie – min. 70%). U nas egzaminy poprawkowe są bezpłatne, więc nie przejmuj się, jeśli nie zaliczysz za pierwszym razem. Dodatkowo dostęp do materiałów szkoleniowych jest całodobowy i nieograniczony, tak więc możesz do nich wracać w dowolnej chwili.

Program zgodny z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i podaniem ilości godzin.

Osoba, które chce zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z polskim prawem musi spełniać wymagania:

 • ukończyć 18 lat;
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 • dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • obecnie i w przeszłości nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz nie mieć jej zawieszonej ani ograniczonej;
 • wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Jakie cenne informacje znajdziesz w kursie na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym?

Kurs został przygotowany zgodnie  z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego.  

W kursie znajdziesz cenne informacje, takie jak psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki, rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i wiele innych, zagadnień przydatnych w pracy z dziećmi. Kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym otwiera drzwi do kariery i rozwoju w tym zawodzie. 

W programie kursu znajdziesz również informacje o odpowiedzialności prawnej dla opiekuna w żłobku i przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy w żłobkach i klubach dziecięcych. 

Okres dzieciństwa jest kluczowy i wpływa na całe późniejsze życie. Dlatego zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest nie zwykle ważnym i pożądanym zawodem. Zapotrzebowanie na opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym stale rośnie. Praca ta jest niezwykle odpowiedzialna, dlatego tak bardzo ważne jest szkolenie.  Nie tylko rodzic, ale także opiekun odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka oraz w jego rozwoju.  

Dzieci do lat 3 są bardzo ciekawe świata i uczą się poprzez zabawę. Kształtują się ich cechy oraz charakter. Poprzez zabawę poznają świat, a opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym jest również odpowiedzialny za jego rozwój. Dlatego odpowiednia wiedza jest niezwykle ważna, szkolenia i kursy są więc obowiązkowe. 

Funkcje kursu

Wykłady 22
Egzaminy 1
Czas trwania 200h
Stopień Wszystkie poziomy
Język Polski
Studenci 9
E-certyfikat Tak
Zaliczenie online Tak

Wykłady 1.1 a) adaptacja jako rezultat rozwoju,
Wykłady 1.2 b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
Wykłady 1.3 c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
Wykłady 1.4 d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;

Wykłady 2.1 a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
Wykłady 2.2 b) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
Wykłady 2.3 c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
Wykłady 2.4 d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
Wykłady 2.5 e) mechanizmy rozwoju dziecka

Wykłady 3.1 a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
Wykłady 3.2 b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
Wykłady 3.3 c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
Wykłady 3.4 d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
Wykłady 3.5 e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
Wykłady 3.6 f) wprowadzanie dziecka w kulturę,
Wykłady 3.7 g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

Wykłady 4.1 a) odpowiedzialność prawna opiekuna,
Wykłady 4.2 b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
Wykłady 4.3 c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
Wykłady 4.4 d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
Wykłady 4.5 e) emisja głosu

Akademio

Certyfikowane kursy online Akademio.online Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym online

najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 1699 zł

1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – uprawnienia

Jako absolwent otrzymujesz dokumentację, która jest potwierdzeniem ukończenia przez Ciebie szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.) 

Funkcjonujemy jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego objęta systemem oświaty – w związku z tym, otrzymujesz legalne uprawnienia. Kurs na opiekunkę w żłobku jest realizowany na podstawie wydanej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 23/2023

Uwaga! Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń – sprawdź tutaj

Dokumentacja, którą otrzymasz w cenie:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.)
 • certyfikat ukończenia szkolenia na papierze ozdobnym

Pełna dokumentacja wraz z wysyłką kurierską w cenie kursu! Brak ukrytych kosztów Możliwość zakupu kursu na raty!

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kurs online

2. Struktura kursu

Szkolenie odbywa się w wygodnej i nowoczesnej formie e-learningowej, więc możesz go ukończyć bez wychodzenia z domu! Po opłaceniu kursu poprzez szybkie płatności automatycznie zapisujesz się na kurs.

Po tym jak klikniesz “Rozpocznij ten kurs” otrzymujesz natychmiastowy dostęp do materiałów szkoleniowych. Podstawą do zaliczenia kursu jest egzamin końcowy, który składa się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru (zaliczenie – min. 70%). U nas egzaminy poprawkowe są bezpłatne, więc nie przejmuj się, jeśli nie zaliczysz za pierwszym razem. Dodatkowo dostęp do materiałów szkoleniowych jest całodobowy i nieograniczony, tak więc możesz do nich wracać w dowolnej chwili.

Program zgodny z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i podaniem ilości godzin.

Osoba, które chce zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z polskim prawem musi spełniać wymagania:

 • ukończyć 18 lat;
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 • dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • obecnie i w przeszłości nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz nie mieć jej zawieszonej ani ograniczonej;
 • wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Jakie cenne informacje znajdziesz w kursie na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym?

Kurs został przygotowany zgodnie  z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego.  

W kursie znajdziesz cenne informacje, takie jak psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki, rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i wiele innych, zagadnień przydatnych w pracy z dziećmi. Kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym otwiera drzwi do kariery i rozwoju w tym zawodzie. 

W programie kursu znajdziesz również informacje o odpowiedzialności prawnej dla opiekuna w żłobku i przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy w żłobkach i klubach dziecięcych. 

Okres dzieciństwa jest kluczowy i wpływa na całe późniejsze życie. Dlatego zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest nie zwykle ważnym i pożądanym zawodem. Zapotrzebowanie na opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym stale rośnie. Praca ta jest niezwykle odpowiedzialna, dlatego tak bardzo ważne jest szkolenie.  Nie tylko rodzic, ale także opiekun odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka oraz w jego rozwoju.  

Dzieci do lat 3 są bardzo ciekawe świata i uczą się poprzez zabawę. Kształtują się ich cechy oraz charakter. Poprzez zabawę poznają świat, a opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym jest również odpowiedzialny za jego rozwój. Dlatego odpowiednia wiedza jest niezwykle ważna, szkolenia i kursy są więc obowiązkowe. 

15 opinii dla Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

 1. Alicja (zweryfikowany)

  Polecam wszystkim zainteresowanym. Wszystko łatwo opisane, w razie potrzeby kontakt telefoniczny (można o wszystko zapytać). Materiał z dużą ilością wiedzy, egzamin bez stresu. Szybka wysyłka dokumentów. Polecam.

 2. Agnieszka (zweryfikowany)

  Jestem bardzo zadowolona z kursu. Pozyskałam dużo merytorycznej wiedzy, dzięki której będę wiedziała jak opiekować się dziećmi w żłobku.

 3. Katarzyna (zweryfikowany)

  dużo wiedzy, przedstawionej merytorycznie.
  ciekawa psychologia plus ćwiczenia z emisji głosu.

 4. Monika (zweryfikowany)

  Polecam, bardzo gorąco ten kurs. Dużo potrzebnej wiedzy zawierają materiały. Super że uczysz się ile chcesz i kiedy chcesz.

 5. Marika Kroczyce (zweryfikowany)

  Serdecznie polecam kurs na platformie Akademio, bardzo duża dawka wiedzy, wiele ciekawych zagadnień, dobrze ułożony tekst i łatwo przyswajalny. Egzamin który nie stresuje. Polecam i jeszcze raz polecam.

 6. Małgorzata (zweryfikowany)

  Bardzo przydatne materiały dydaktyczne, bezproblemowy kontakt telefoniczny -polecam!

 7. Anna

  polecam każdemu, przyswaja sie super. 

 8. Ewa (zweryfikowany)

  Polecam ten kurs.

 9. Anna (zweryfikowany)

  serdecznie polecam, bardzo obszerny material, swietna wiedza

 10. Anna (zweryfikowany)

  Serdecznie polecam. Kurs łatwy, przyjemnie się przyswaja i egzamin, który nie stresuje.

 11. Beata (zweryfikowany)

  Bardzo polecam w 100 %, kurs daje uprawnienia , dobrze przekazany materiał , bardzo dobry kontakt . Serdecznie polecam .

 12. TETIANA

  Bardzo dobry kurs, bardzo pomocny .

 13. Angee (zweryfikowany)

  Bardzo obszerny materiał z dużą ilością przydatnych informacji. Bardzo szybka wysyłka dokumentów. Serdecznie polecam kurs 🙂

 14. Izabela (zweryfikowany)

  Polecam ten kurs w 100 %
  Świetnie przekazana wiedza 

 15. Dawid Justyna

  Jadwiga

  Serdecznie polecam, kurs daje uprawnienia, szybki kontakt łatwa nauka. 

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij:

Może spodoba się również…

 • Certyfikowane kursy online Akademio.online Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

  Kurs opiekuna dziennego

  Szkolenie dla dziennego opiekuna – online 1. Szkolenie dla dziennego opiekuna Jako absolwent otrzymujesz dokumentację, która jest potwierdzeniem ukończenia przez Ciebie szkolenia dla dziennego opiekuna zgodnie z  art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.)  Funkcjonujemy jako niepubliczna placówka […]

  15
  1
  Original price was: 1,199.00 zł.Current price is: 899.00 zł.
 • Certyfikowane kursy online Akademio.online Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

  Kurs asystent nauczyciela przedszkola

  Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką za kurs– 799zł 1. Kurs Asystent nauczyciela przedszkola Online Jako absolwent kursu otrzymujesz dokumentację, która jest potwierdzeniem uzyskania przez Ciebie stopnia asystenta nauczyciela przedszkola; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2013 r.; oraz ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. […]

  100
  17
  Original price was: 799.00 zł.Current price is: 699.00 zł.
 • Certyfikowane kursy online Akademio.online Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

  Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

  1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – uprawnienia ( uzupełniający) Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym Jako absolwent otrzymujesz dokumentację, która jest potwierdzeniem ukończenia przez Ciebie szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi […]

  18
  Original price was: 999.00 zł.Current price is: 699.00 zł.