Dzięki wpisowi do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie nasi kursanci, którzy posiadają status osoby bezrobotnej, mają możliwość sfinansowania naszego kursu w całości (100% dofinansowania) przez właściwy dla ich miejsca zameldowania Powiatowy Urząd Pracy.

Współpracujemy ze wszystkimi Powiatowymi Urzędami Pracy w Polsce, dzięki czemu formalności związane z otrzymaniem dofinansowania prowadzimy od początku do końca, czyli od momentu złożenia wniosku do wypłaty dotacji. Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i chcesz, aby wybrany przez Ciebie kurs sfinansował Urząd Pracy, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się w Twoim imieniu z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy i pomożemy w uzyskaniu finansowania kursu. Minimalna kwota dofinansowania realizowana przez nas to 1000 zł.

Numer ewidencyjny RIS: 2.28/00115/2019